درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

افتتاح شرکت

شرکت ساختمانی – مهندسی کدآزمون در 25 دی­ماه 1369 با همّت آقای دکتر رضا خدادادی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان) با تمرکز بر انجام خدمات مشاوره در حوزه ساختمان و هم چنین مرکز تحقیقات بتن تاسیس گردیده است.

اعضای هیئت مدیره

مهندس امیر حسین مومنی

مدیر عامل

مهندس علیرضا شهنام

عضو هیئت مدیره

دکتر رضا خدادادی

عضو هیئت مدیره

خانم فروزان ابطحی

عضو هیئت مدیره

دکتر سید مهدی ابطحی

عضو هیئت مدیره

بهترین کارفرمایان ما

فهرست