برخی از فعالیت های شرکت کد آزمون در زمینه ژئو تکنیک

 • مطالعات ژئوتکنیک مترو شاهین شهر
 • مطالعات ژئوتکنیک مجتمع نارنجستان
 • مطالعات ژئوتکنیک مجموعه علوم پزشکی (بیمارستان فارابی، مرکز بهداشت استان و …)
 • مطالعات ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مطالعات ژئوتکنیک مصلی بزرگ نجف آباد
 • مطالعات ژئوتکنیک هتل چهل طبقه در صفه بتن
 • مطالعات ژئوتکنیک کارخانه لوله سازی قائم
 • مطالعات ژئوتکنیک سایت سگزی اصفهان (شهرک بهتاش سپاهان)
 • مطالعات ژئوتکنیک تعاونی مسکن گروه صنعتی انتخاب (اسنوا)
 • مطالعات ژئوتکنیک تعاونی مسکن شرکت قیر کشداران اصفهان
 • مطالعات ژئوتکنیک دانشگاه پیام نور شاهین شهر
 • مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار اصفهان
 • مطالعات ژئوتکنیک هتل و مرکز توان بخشی گلستان
 • مطالعات ژئوتکنیک سد خاکی سیبک فریدون شهر
 • مطالعات ژئوتکنیک ساختمان اداری برق منطقه ای
 • مطالعات ژئوتکنیک مخزن اب نجف آباد
 • مطالعات ژئوتکنیک ساختمان آبفای گلشهر
 • مطالعات ژئوتکنیک مخزن آب بندر دیر
 • مطالعات ژئوتکنیک کارخانه آب صنعتی مارون
 • مطالعات ژئوتکنیک مخزن هوایی کرگوند
 • مطالعات ژئوتکنیک قطار سریع السیر اصفهان – قم – تهران (حد فاصل اصفهان شاهین شهر)
 • مطالعات ژئوتکنیک ده ها ساختمان خصوصی در شهر اصفهان و شهرستان های اطراف
فهرست