فعالیت ما در زمینه آزمایش خاک و بتن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آزمایش خاک و بتن
  4. chevron_right
  5. فعالیت ما در زمینه آزمایش خاک و بتن

آزمایشگاه محک کدآزمون به عنوان زیرمجموعه شرکت مهندسین مشاور کدآزمون در زمینه انجام خدمات تخصصی آزمایشگاهی خاک و بتن تاسیس گردیده است. انجام مطالعات ژئوتکنیک (خاک)، آزمایشات بتن و سایر مصالح ساختمانی در حیطه شرح خدمات این شرکت تعریف شده است. عمده فعالیت­ های این شرکت در مقوله خدمات آزمایشگاهی بیشتر در قالب مشاور ژئوتکنیک در پروژه­ های عمرانی در سطح کشور و آزمایش بتن در شهر اصفهان متمرکز شده است.

فهرست