مراحل 1 و 2 طراحی هندسی تقاطع غیر هم سطح بغداد

كنفرانس بغداد كه قرار بود در نیمه ماه جاری میلادی در بغداد برگزار شود به دلیل شدت مخالفت ها، بویژه از داخل بیت سنی، بیش از اینكه آن را تبدیل به مرجع سیاسی اهل سنت كند، به باور صاحب نظران، جریان های سنی را در معرض خودسری و عدم انسجام سیاسی قرار داده است.
دهها نفر از سیاسیون و شخصیت های سیاسی سنی مخالف كنفرانس بغداد پنجشنبه گذشته (14 ژولای 2017) همان طور كه وعده داده بودند یك كنفرانس موازی برگزار كردند كه حضور و تنوع سیاسی در آن چشمگیر بود و از همه مهمتر حمایت برخی از جریان های سیاسی خارج از جریان سنی را نیز كسب كرده بود.
‘محمود المشهدانی’ رییس سابق پارلمان عراق تحت عنوان ‘گفت وگوی ملی’ این كنفرانس را در پایتخت عراق برگزار و بیشترین طعنه ها را به كنفرانس بغداد وارد كرد كه قرار بود در17 ژولای 2017 (فردا) برگزار شود و برخی از متهمان به تروریسم و خیانت به كشور نیز قرار بود در آن شركت داشته باشند.

بعد از این كنفرانس بود كه دسته ای از افراد متهم دعوت شده به كنفرانس بغداد كه كاملا از برگزاری كنفرانس خود در پایتخت عراق قطع امید كرده بودند، روزجمعه (14 ژولای 2017) شتابزده كنفرانسی در اربیل برگزار كردند.
‘اثیل النجیفی’ استاندار سابق استان نینوا كه متهم به خیانت به كشور به خاطر سقوط موصل در2014 است و همچنین ‘رافع العیساوی’ وزیر سابق دارایی و متهم به همدستی با تروریسم از بانیان كنفرانس اربیل بودند.
متولیان این كنفرانس به دلیل ضعف حضور رهبران سیاسی در آن، مدعی شدند كه در كنفرانس جمعه گذشته یك گروه سیاسی جدید تشكیل داده و بر آن نام ‘ائتلاف نیروهای میهنی عراق’ نهاده اند.
آنچه دربیانیه تاسیسی این تشكل جدید سیاسی قابل توجه است این كه متولیان كنفرانس اربیل خود را جایگزین كنفرانس بغداد دانسته وعملا گفته اند كه كنفرانس بغداد مردود است، امری كه باعث واكنش ‘سلیم الجبوری’ رییس پارلمان عراق و متولی اصلی برگزاری كنفرانس بغداد شد.

همان روزی كه كنفرانس اربیل برگزار شد و گروه سیاسی آنها اعلام موجودیت كرد (جمعه 14 ژولای 2017) در منزل سلیم الجبوری جلسه ای تشكیل شد و الجبوری شكل گیری یك جریان سیاسی موازی ائتلاف نیروهای میهنی عراق را اعلام كرد.
كارشناسان معتقدند كه عملا بعد از كنفرانس پنجشنبه گذشته محمود المشهدانی كه با حضور چشمگیری همراه بود و بخشی از جریان های سیاسی شیعه نیز در آن شركت كردند، عملا كنفرانس بغداد منتفی شده است.
سلیم الجبوری دراین راستا، در واكنش به دو كنفرانس اربیل و بغداد، همفكران سیاسی خود را در منزلش گردآورد و از شكل گیری یك جریان سیاسی جدید با عنوان ‘ائتلاف نیروهای عراق’ خبر داد.
به اعتقاد كارشناسان، ضعف و فقدان پایگاه اجتماعی رهبران و جریان های سیاسی اهل سنت به ویژه بعد از حوادث سه سال اخیر كه بیشترین اتهام ورود داعش به عراق و تخریب شهرهای اهل سنت متوجه آنهاست، باعث شده تا هر گروه و رهبر سیاسی بكوشد خود را از این اتهام مبرا كند.

schedule

اردبیهشت 1396

group

با همکاری شرکت — بغداد

label_outline

در زمینه راه و شهر سازی

فهرست