اصلاح هندسی میدان امام حسین (ع) شاهین شهر

میدان امام حسین (ع) اصلاح هندسی و تکمیل خواهد شد .

پس از کش و قوس های ایجاد شده بر سر میدان ورودی بسطام و با بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ،تسریع در عملیات عمرانی ،اجرای چمن و گلکاری ،اصلاح هندسی میدان ، اصلاح کانال های انتقال آب زیر میدان
اجرای دوربرگردان های شمالی و جنوبی قبل از میدان در دستور کار شهرداری قرار گرفت .

میدان امام حسین (ع) اصلاح هندسی و تکمیل خواهد شد .

پس از کش و قوس های ایجاد شده بر سر میدان ورودی بسطام و با بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ،تسریع در عملیات عمرانی ،اجرای چمن و گلکاری ،اصلاح هندسی میدان ، اصلاح کانال های انتقال آب زیر میدان
اجرای دوربرگردان های شمالی و جنوبی قبل از میدان در دستور کار شهرداری قرار گرفت .

فهرست