آزمایشگاه بتن و ژئوتکنیک مقیم – تونل انتقال آب گلاب – از سال 1393 تا کنون

پروژه کانال انتقال آب گلاب

تونل انتقال آب گلاب با ظرفیت ۲۲/۵ مترمکعب در ثانیه آب را از سد تنظیمی زاینده رود (حجت آباد) به بالادست شهر رضوانشهر به طول ۲۵ کیلومتر منتقل می نماید که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۴ شروع شده و تا بحال کارگاه های موجود در منطقه فعال بوده و می باشند.

star_rate
  • آدرس : اصفهان

  • تاریخ شروع:1384

  • تاریخ پایان: 1389

  • مدیر پروژه: —-

  • کارفرمای پروژه: —

star_rate

فاز یک این تونل به طول ده و نیم کیلومتر حفاری و لاینینگ شده است که آب را به تونل دسترسی گلاب منتقل می نماید. فاز دو تونل به طول ۱۵ کیلومتر، در حال حاضر در سه محل از سمت خروجی تونل (رضوانشهر، خمیران و حد فاصل آنها) کارگاه ها فعال و در حال حفاری می باشند و کارگاه چهارم نیز در محل گلاب آماده حفاری است.

لازم به ذکر است که در سالهای خشکسالی دبی متوسط رودخانه زاینده رود کمتر از ده مترمکعب در ثانیه بوده است. لذا براساس مطالب ارائه شده دلیل خاصی جهت تغییر مسیر رودخانه زاینده رود و جابجایی محل تصفیه خانه آب شرب استان اصفهان که با هزینه گزافی در سال ۱۳۸۰ به بهره برداری کامل رسیده است وجود ندارد.

فهرست